George Orwell

George Orwell

George Orwell (1903-1950) var en engelsk forfatter og journalist, født i India. Etter at Orwell avsluttet skolegangen sin ved den engelske privatskolen Eton, arbeidet han et par år ved keiserens politi i Burma. Han vendte etter hvert tilbake til Europa hvor han bl. a. arbeidet som oppvasker i Paris, var hjemløs i London, og deltok frivillig i den spanske borgerkrigen. Orwell ble en av sin tids mest fremtredende forfattere.

Titler av George Orwell

1984

Forfatter: George Orwell
Innleser: Duc Mai-The