Stefan Zweig: Sjakknovelle

Sjakknovelle          symbol-lydbog-lille

Av Stefan Zweig

Ombord på et dampskip med kurs fra New York til Buenos Aires, møter en liten gruppe sjakkentusiaster den russiske verdensmesteren i sjakk, Mirko Czentovic, som er på vei til en turnering. Czentovic er kald og arrogant, men de lykkes i å få ham overtalt til et parti sjakk, som russeren selvfølgelig vinner overlegent. I løpet av det neste partiet kommer en av de andre passasjerene tilfeldigvis forbi. Det er den mystiske Dr. B, som straks tiltrekkes av spillet og begynner å gi amatørene råd, slik at partiet, som i utgangspunktet ser håpløst ut, ender uavgjort. Han oppfordres til å spille alene mot Czentovic, og til alles forundring lykkes han i å beseire mesteren. Deretter forteller Dr. B sin usedvanlige historie til novellens jeg-forteller, og avslører hvordan han har fått den enestående forståelsen for spillet, og til hvilken pris.


Tittelinfo:
  • Oversatt fra tysk av Ursula Monsen
  • Intalat av Erik Hivju
  • Tid: 2 tim 21 min
  • Download: 130,00 kr.   //   MP3 (1 x CD): 189,00 kr.   //   CD (2 x CD): 199,00 kr.
  • Lydprøve:

Bokens bakgrunn

Sjakknovelle er Stefan Zweigs siste storverk. Han skrev novellen ferdig mens han satt i eksil i Brasil, og sendte den til sin amerikanske forlegger få dager før han begikk selvmord sammen med sin kone i 1942.

Zweig, som hadde opplevd første verdenskrig og levd i eksil i England og USA i syv år, nektet å la seg involvere i krig, men opplevde det som vanskelig: ”Hver og en av oss har blitt rystet i våre grunnvoller av de nærmest uopphørlige vulkanutbrudd på vår europeiske jord. Som et menneske i mengden kan jeg ikke stille særlige krav, annet enn at jeg som østerriker, jøde, forfatter, humanist og pasifist alltid har befunnet meg på nøyaktig det stedet hvor disse vulkanutbruddene var aller kraftigst.”.

Fire dager etter at det første brasilianske skipet ble senket av en nazistisk ubåt, og Zweigs nye eksilland dermed ble involvert i andre verdenskrig, valgte forfatteren å kapitulere, på samme måte som Dr. B bestemmer seg for å trekke seg fra partiet mot Czentovic i slutten av Sjakknovelle, da det går opp for han at han har latt seg rive alt for mye med. Novellen kan altså leses som en allegori over konfrontasjonen mellom humanisme og nazisme.

Andre titler av Stefan Zweig

Amokløper

Forfatter: Stefan Zweig
Innleser: Duc Mai-The