Fjodor M. Dostojevskij

Virginia Woolf

Virginia Woolf (1882-1941) var en engelsk forfatter, født i London. Med romaner som Mrs. Dalloway (1925), Til fyret (1927) og Bølgene (1931) er hun en av modernismens mest markante figurer, og regnes i dag som en av 1900-tallets viktigste engelskspråklige forfattere. Romanene hennes er kjennetegnet av en verden av tanker, følelser og sansinger uttrykt med lange, poetiske og glidende setninger, og hun var en av de første som benyttet seg av skriveteknikken ‘stream of consciousness’. Som tenker har Woolf påvirket kvinnebevegelsen i mange land, blant annet med essayet Et eget rom (1929).

Titler av Virginia Woolf

Et eget rom

Forfatter: Virginia Woolf
Innleser: Charlotte Grundt

Til fyret

Forfatter: Virginia Woolf
Innleser: Bodil Vidnes-Kopperud